ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ   ΣΥΛΛΟΓΟΥ   ΜΕ   ΤΗΝ   ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΤΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι  ο Σύλλογος μας πραγματοποίησε στις 7/10/2020 προγραμματισμένη συνάντηση με την Διοίκηση της Τράπεζας μας, στην οποία ήταν παρόντες από την πλευρά της Τράπεζας ο Πρόεδρος κ. Κουρλετάκης Γ., η Ανώτερη Γενική Διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Χ. και ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού κ Βασσάκος Π. και από την πλευρά του Συλλόγου μας ο Πρόεδρος συν. Δραμουντάνης Γ., ο Γεν. Γραμματέας συν. Δραμουντάνης Β. και το μέλος μας, μέλος του Δ/Σ της Τράπεζας  και πρόεδρος του ΕΚΗ συν. Βοργιάς Σ. Στην συνάντηση συζητήθηκαν ποικίλα σοβαρά θέματα τα οποία έχουν προκύψει και προκύπτουν καθημερινά και έγινε σε καλό κλίμα, με διαβούλευση και διάλογο και από τις δύο πλευρές, καθώς και με σοβαρές αποφάσεις, ενημερώσεις  και δεσμεύσεις από την πλευρά της Διοίκησης στα θέματα που έθεσε ο Σύλλογος.

Αρχικά ο Σύλλογος με αφορμή κάποιες καθυστερήσεις που είχαν προκύψει σε σχέση με τα καταναλωτικά δάνεια του προσωπικού, έκανε πρόταση για αξιολόγηση και έγκριση μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,  χωρίς υποχρέωση υπογραφής από εγγυητή  και με αξιολόγηση των αιτημάτων 2 φορές το μήνα ώστε να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις. Επίσης ζητήθηκε να δημιουργηθεί διαδικασία – οδηγία για τα δάνεια προσωπικού ώστε συνολικά να δίνει τις κατευθύνσεις για κάθε ζήτημα που μπορεί να προκύψει όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα νέας αίτησης από τον εργαζόμενο μετά την αποπληρωμή συγκεκριμένου ποσοστού του υφιστάμενου δανείου του.

Ενημερώθηκε ξανά η Διοίκηση ότι το ωράριο είναι διαχρονικά θεσμοθετημένο και πρέπει η υπερωριακή απασχόληση όπου και όταν αυτή πραγματοποιείται να αποζημιώνεται. Έγινε κατανοητό ότι τα κλιμάκια και οι επιτροπές θα γίνονται εντός ωραρίου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν προκύπτει ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης, θα υπάρχει συνεννόηση προηγουμένως με το Σωματείο και την Επιθεώρηση Εργασίας και οι υπερωρίες θα αποζημιώνονται.

Επίσης η Τράπεζα  αναγνωρίζει την έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό και μέχρι να υπάρξει η δυνατότητα για τις προσλήψεις που έχουν εδώ και καιρό τοποθετηθεί στο τραπέζι,  κρίθηκε απαραίτητη τόσο η αξιολόγηση των υφιστάμενων εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε διαδικασία μόνιμης απασχόλησης αορίστου χρόνου διότι ήδη έχουν εκπαιδευτεί,  όσο και η ανάγκη ενίσχυσης υπηρεσιών και καταστημάτων  που παρουσιάζουν εμφανείς ελλείψεις με εργαζόμενους ‘’πρώτης γραμμής’’,  ώστε να υπάρξει  ανάπτυξη των νέων τραπεζικών εργασιών που έχουν προκύψει και προκύπτουν καθημερινά.

Έγινε ακόμα διεξοδική συζήτηση για την επιλογή των στελεχών και την αξιολόγηση τους αλλά και την στελέχωση καταστημάτων και  Διοικητικών υπηρεσιών, η οποία αποτελεί ναι μεν διευθυντικό δικαίωμα της Τράπεζας, ωστόσο είναι και δικαίωμα των εργαζομένων το να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και διαφανείς εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες θα στηρίζονται στην αξιοκρατία. Τονίστηκε δε ότι σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο τραπεζικό ίδρυμα είναι απαραίτητη μια αξιοκρατική αξιολόγηση και εξέλιξη των υφιστάμενων εργαζομένων.

Όσο αφορά το θέμα της δέσμευσης από την πλευρά της Τράπεζας ότι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019 !!! (ΕΣΣΕ 2019-2021) θα καλύψει τις κενές θέσεις υπεύθυνων – Διευθυντών στο δίκτυο καταστημάτων , υπογεγραμμένη δέσμευση που δεν έχει ακόμα τηρηθεί,  καλέσαμε την Διοίκηση για την άμεση τήρηση της συμφωνίας και πήραμε ξανά την δέσμευση τους ότι εντός του έτους το θέμα θα τακτοποιηθεί.

Επισημάναμε ακόμα στη Διοίκηση ότι οφείλει να ξεκινήσει μια ουσιαστική, εφ΄όλης της <<νέας>> ύλης εκπαίδευση του προσωπικού, εντός του νόμιμου ωραρίου του,  και να το στηρίξει με ξεκάθαρες άμεσες λύσεις και απαντήσεις στις όποιες εργασιακές και υπηρεσιακές δυσκολίες προκύπτουν  και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε όλοι μαζί να επιτύχουμε τον στόχο μας. Η Διοίκηση μας διαβεβαίωσε ότι κινείται  στην διαδικασία εκπαίδευσης με e-learn, η οποία θα γίνεται με επιλογή των συναδέλφων.

Τέλος  τονίστηκε η ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών και διασποράς της ευθύνης που αναλογεί σε κάθε υπηρεσία- διεύθυνση  και τέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις,  ώστε χωρίς στοιχεία συγκεντρωτισμού, να γίνει η Τράπεζα πιο ευέλικτη και οι διαδικασίες πιο ξεκάθαρες και με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

                                                        Για τον Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.

          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                               Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Please follow and like us:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Κλείσιμο