ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11 ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Τράπεζας, την Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, και το σύνολο των συμβούλων, των Διευθυντών και των  Επικεφαλών Διοίκησης, καυτηρίασε ξανά, την παραβίαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας που προκύπτει όπου προκύπτει και για όποιο λόγο προκύπτει και ενημέρωσε τους Διοικούντες όπως παρακάτω:

<< Όπως σας έχουμε επισημάνει επανειλημμένως και στο παρελθόν, το ωράριο είναι διαχρονικά θεσμοθετημένο και πρέπει η υπερωριακή απασχόληση όπου και όταν αυτή πραγματοποιείται να αποζημιώνεται.

       Επίσης όταν προκύπτει ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης, αυτό γίνεται κατόπιν συνεννόησης προηγουμένως με το Σωματείο και την Επιθεώρηση Εργασίας.

      Παρά τις συζητήσεις και τις ενημερώσεις από εμάς, οι παραβιάσεις του ωραρίου και η μη αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης, παρουσιάζονται κατά κόρον στις υπηρεσίες Διοίκησης καθώς και στο ωράριο πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την Τράπεζα ή άλλους οργανισμούς, προς το σύνολο των συναδέλφων.

              Οι επιτροπές που πραγματοποιούνται καθώς και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή οποιαδήποτε άλλη τραπεζική εργασία, οφείλουν να πραγματοποιούνται εντός του προβλεπόμενου ωραρίου ή σε διαφορετική περίπτωση, οι εργασίες πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο και τις ΣΣΕ για την αποζημίωση των συναδέλφων μας.

          Από την πλευρά μας ενημερώνουμε για τελευταία φορά την Διοίκηση σύμφωνα με το νόμιμο δικαίωμα μας ότι η ανοχή που έχουμε  δείξει, έχει εξαντληθεί.

         Ενημερώνουμε όλους τους λειτουργούς της Τράπεζας, ότι έχει ήδη ενημερωθεί η Επιθεώρηση Εργασίας Ηράκλειου για το θέμα και στην επόμενη παραβίαση θα πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι και να επιβληθούν κυρώσεις στην τράπεζα, αλλά και στους παραβιάζοντες το νόμιμο ωράριο.>>

 

Θa σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

Please follow and like us:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Κλείσιμο