ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 12  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις συναντήσεις που έγιναν στο παρελθόν με την Διοίκηση της Τράπεζας και συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα προσωπικού, τα οποία είχαν προκύψει και προκύπτουν καθημερινά, ελήφθησαν  ενημερώσεις  και προφορικές δεσμεύσεις από την πλευρά της Διοίκησης στα θέματα που έθεσε ο Σύλλογος και σε κάποια είμαστε ακόμα στην αναμονή της υλοποίησης.

Αρχικά ο Σύλλογος με αφορμή τα καταναλωτικά δάνεια του προσωπικού, ζήτησε  και έχει ξεκινήσει ήδη, η δημιουργία  διαδικασίας – οδηγίας για τα δάνεια  αυτά, όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ούτε έχει έρθει σε διαβούλευση με το Σύλλογο και επιθυμία όλων μας είναι να ολοκληρωθεί και να εφαρμοσθεί άμεσα.

Επίσης η Τράπεζα  αναγνώρισε και πάλι  την έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό και κρίθηκαν ξανά απαραίτητες τόσο οι νέες προσλήψεις εργαζομένων πρώτης γραμμής, όσο και η αξιολόγηση των υφιστάμενων εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν εντός του μηνός Δεκεμβρίου του 2020 και για τις οποίες πήραμε δέσμευση αξιολόγησης και όπου κριθεί απαραίτητο, ανανέωσης σε αορίστου χρόνου.

Ακόμα η Τράπεζα δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστική και συστηματική αξιολόγηση του συνόλου προσωπικού, που είναι απαραίτητη σε ένα σύγχρονο τραπεζικό ίδρυμα και η οποία θα βοηθήσει στην εξέλιξη του υφιστάμενου προσωπικού, με αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα, θέσεις ευθύνης κυρίως στις Διοικητικές υπηρεσίες, να καλύπτονται με στελέχη που προέρχονται αποκλειστικά από άλλα τραπεζικά ιδρύματα.

Τέλος επισημάναμε την συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων  Διευθυντών και θέσεων ευθύνης στο δίκτυο καταστημάτων  και ήδη έχει γίνει η αρχή, με την τοποθέτηση διευθυντών σε δύο υποκαταστήματα (Χερσονήσου και Μυλοποτάμου) και περιμένουμε άμεσα την κάλυψη και των υπολοίπων.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

                                                       Για τον Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.

          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Please follow and like us:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Κλείσιμο