ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΕΣΣΕ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΘΥΡΙΔΩΝ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπογεγραμμένη ΕΣΣΕ 2019-2021 μεταξύ του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας και της Παγκρήτιας Τράπεζας, στο άρθρο 3  υπήρχε δέσμευση από την πλευρά της Τράπεζας ότι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019 θα καλύψει τις κενές θέσεις υπεύθυνων στο δίκτυο καταστημάτων :

ΑΡΘΡΟ 3

<< Η Τράπεζα δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει τα αντίστοιχα επιδόματα ευθύνης στους επικεφαλής υπηρεσιών και υπεύθυνους καταστημάτων, ακόμα κι αν δεν έχουν ορισθεί επίσημα. Δεσμεύεται επίσης η Τράπεζα  ότι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019 θα καλύψει τις κενές θέσεις υπεύθυνων στο δίκτυο καταστημάτων.>>

Με την από 16/1/2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία  μεταξύ του Συλλόγου μας και της Τράπεζας έγινε επισήμανση για την άμεση τακτοποίηση της εν λόγω υπογεγραμμένης δέσμευσης  από την πλευρά της Τράπεζας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι υπήρχε προφορική δέσμευση από την πλευρά της Διοίκησης, η οποία δεν τηρήθηκε στο σύνολο της, ότι σε κάθε περίπτωση ανάγκης πληρώσεως θέσεων ευθύνης, θα εκδίδεται εσωτερική προκήρυξη ενδιαφέροντος κάλυψης των εν λόγω θέσεων από συναδέλφους της Τράπεζας.

Τέλος σύμφωνα με ενημέρωση τη οποία είχαμε, υπήρξε απόφαση του Δ/Σ της Τράπεζας στα τέλη του 2019, για κλείσιμο κάποιων καταστημάτων – θυρίδων της. Έως και σήμερα τα εν λόγω καταστήματα – θυρίδες αλλά και οι λειτουργοί συνάδελφοι μας, δεν έχουν καμία επίσημη έγγραφη ενημέρωση για την διαδικασία που θα τηρηθεί, παρά μόνο κάποιες τηλεφωνικές προφορικές ενημερώσεις. Καλό θα ήταν η Διοίκηση της Τράπεζας να ενημερώσει εγγράφως και επίσημα τους συναδέλφους μας  για το τι μέλλει γενέσθαι και να μην αφήνει το θέμα να αιωρείται, διότι δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα από την πληροφόρηση του κόσμου που εδρεύουν τα συγκεκριμένα καταστήματα-θυρίδες από τα ΜΜΕ, το οποίο και προσπαθούν οι συνάδελφοι μας να επιλύσουν, χωρίς να έχουν επίσημη θέση και στήριξη από την πλευρά της Τράπεζας.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

 Για τον Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Γιάννης Ζ. Δραμουντάνης                                                                         Βαγγέλης Η. Δραμουντάνης

Please follow and like us:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Κλείσιμο