ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΠΑΣΥΤ 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας με την από 14/11/2019 πράξη του, καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του, τα μέλη του Συλλόγου στην 20η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (3η Επαναληπτική), που θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00πμ, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Οικονομικός Απολογισμός
  2. Διοικητικός Απολογισμός
  3. Πρόγραμμα Δράσης 2020-2021
  4. Διαφορές διατάξεις – ανακοινώσεις -παρατηρήσεις
  5. Εγγραφές – Διαγραφές μελών
  6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες του Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. – Ε.Ε.- αντ/πων Ε.Κ.Η. – αντ/πων Ομοσπονδίας και  λοιπών οργάνων θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνίες που θα αποφασιστούν από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης.

Οι παραπάνω ημερομηνίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών καθώς και ο τρόπος που θα διενεργηθούν, θα επικυρωθούν οριστικά από τη Γ.Σ. της 15ης Φεβρουαρίου 2020 και αφού θα έχουν οριστεί οι δικαστικοί αντιπρόσωποι από τα τοπικά Πρωτοδικεία.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση και είναι ταμειακά ενήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση, στη λήψη αποφάσεων και στις εκλογικές διαδικασίες τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως.

Για τους συναδέλφους εκτός Ν. Ηρακλείου, που θέλουν να είναι παρόντες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο για τις μετακινήσεις και την διαμονή τους.

Παρακαλώ όπως ενημερωθούν και οι συνάδελφοι των καταστημάτων – υπηρεσιών που δεν έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η παρουσία σας λόγω των σημαντικών αποφάσεων – συζητήσεων που θα ληφθούν και θα γίνουν κρίνεται σημαντική και απαραίτητη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για τον Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                     Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Γιάννης Ζαχ. Δραμουντάνης                            Βαγγέλης Η. Δραμουντάνης

Please follow and like us:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Κλείσιμο