ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – Ηράκλειο 9/4/2021

                    Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Αφού ευχηθούμε κι εμείς με την σειρά μας σε όλους τους συναδέλφους μας που αναβαθμίστηκαν και εξελίχθηκαν  καλή  επιτυχία στα νέα καθήκοντα τους με υγεία και πρόοδο, ενημερώνουμε ότι η ικανοποίηση μας είναι μεγάλη, γιατί μετά από τόσες παρεμβάσεις, πιέσεις και συζητήσεις, υλοποιήθηκε πάγιο αίτημα και διεκδίκηση ετών και έγινε πραγματικότητα η αναβάθμιση υφιστάμενων εργαζομένων με πλήρωση θέσεων ευθύνης.

Επισημαίνουμε ξανά όμως την συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας (ΕΣΣΕ 2019-2021) για την κάλυψη ΟΛΩΝ των κενών θέσεων  Διευθυντών και θέσεων ευθύνης στο δίκτυο καταστημάτων  και παρόλο που έγινε η αρχή με την με την τοποθέτηση διευθυντών και υπευθύνων σε τρία υποκαταστήματα που δεν υπήρχε, ΟΦΕΙΛΕΙ άμεσα να τακτοποιήσει και τα υπόλοιπα.

Επίσης εκκρεμεί η δημιουργία της διαδικασίας αξιολόγησης του συνόλου των εργαζομένων με αξιοκρατικά κριτήρια αφού υπάρξει διαβούλευση με το Σωματείο για τον τρόπο, αλλά και η εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού στα νέα δεδομένα.

Τέλος εκτός από κάλυψη  τέτοιων θέσεων, πρέπει να δοθεί  βάση και στις ανάγκες για θέσεις εργασίας ‘’πρώτης γραμμής’’ στα πιο χαμηλά κλιμάκια των εργαζομένων, που είναι τεράστιες. Στο δίκτυο των καταστημάτων που έχει αποδεκατιστεί και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα με τις μετακινήσεις των συναδέλφων από κατάστημα σε κατάστημα χωρίς ουσιαστική λύση και στις Διοικητικές υπηρεσίες που η πίεση λόγω μικρού αριθμού εργαζομένων, είναι τεράστια.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων της Διοίκησης και όπου χρειαστεί  παρεμβαίνει  στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, για τις τυχόν αποκλίσεις από τις δοθείσες δεσμεύσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                          Για τον Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                              Ο   Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Γιάννης Ζ. Δραμουντάνης                        Δραμουντάνης  Η. Βαγγέλης

Please follow and like us:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Κλείσιμο