ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΠΑΣΥΤ 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας με την από 18/4/2019 πράξη του καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του, τα μέλη του Συλλόγου στην 19η Τακτική Γενική Συνέλευση (3η Επαναληπτική), που θα γίνει στις 8 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00πμ, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Οικονομικός Απολογισμός
  2. Διοικητικός Απολογισμός
  3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2019-2021
  5. Πρόγραμμα Δράσης 2019-2020
  6. Εγγραφές – Διαγραφές μελών
  7. Διαφορές διατάξεις – ανακοινώσεις – παρατηρήσεις – ερωτήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου μας.

Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως.

Για τους συναδέλφους εκτός Ν. Ηρακλείου, που θέλουν να είναι παρόντες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο για τις μετακινήσεις και την διαμονή τους.

            Παρακαλώ όπως ενημερωθούν και οι συνάδελφοι των καταστημάτων – υπηρεσιών που δεν έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η παρουσία μας λόγω των σημαντικών αποφάσεων – συζητήσεων που θα ληφθούν και θα γίνουν, αλλά και λόγω των εξελίξεων κρίνεται σημαντική και απαραίτητη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Για τον Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.

                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                     Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Γιάννης Ζ. Δραμουντάνης                                Βαγγέλης Η. Δραμουντάνης

Please follow and like us:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Κλείσιμο