ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 6 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2019

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΦΚΑ (Πρώην ΤΑΑΠΤΓΑΕ) εξέδωσε επιτέλους στις 7/6/2019 τον Καθορισμό διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ για συμμετοχή των παιδιών στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα  2019 σε παιδικές Κατασκηνώσεις της επιλογής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν ασφαλισμένα παιδιά του π. Τομέα τα οποία γεννήθηκαν από  01/01/2004  έως και 31/12/2013, δηλαδή ηλικίας από 6 έως 15 ετών.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης από το ΤΑΥΤΕΚΩ με θέμα «Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019» θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι :

  1. Οι συνάδελφοι που έχουν ασφαλίσει τα παιδιά τους στο Ταμείο και επιθυμούν αυτά να συμμετάσχουν σε κάποια κατασκήνωση, θα ακολουθήσουν ΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ τις οδηγίες του από 10/6/2019 ηλεκτρονικού μηνύματος μας . (Προσοχή στις προθεσμίες αποστολής , στα δικαιολογητικά και στην συμπλήρωση των εγγράφων)

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΣΟΙ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ  Ή ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ.

  1. Για τους συναδέλφους που δεν έχουν ασφαλίσει τα παιδιά τους στο παραπάνω Ταμείο, και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποια κατασκήνωση και για μία μόνο περίοδο, έχουμε ήδη ενημερώσει με προγενέστερο ηλεκτρονικό μήνυμα και η προθεσμία αποστολής της δήλωσης για αυτούς έληξε 31/5/2019.

 ΔΗΛΩΣΗ

 Ονομ/μο Εργαζόμενου :      ________________________________             

 Κατάστημα:_____________________________

 Κατασκήνωση :_________________________________        Περίοδος 1η □       2η □       3η

 Αριθμός Παιδιών :_________________Όνομα και ηλικία Παιδιών________________________________

 

                                                               Για τον  ΣΕΠΑΣΥΤ

                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                           Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Γιάννης Ζ. Δραμουντάνης                                         Βαγγέλης Η. Δραμουντάνης

Please follow and like us:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Κλείσιμο