ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ/Σ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε/Ε ΤΟΥ Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.

Συνάδελφοι,

Στο Ηράκλειο Κρήτης την 27η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στην έδρα του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.) στην            Λ. Εθν. Αντιστάσεως 162, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή αυτού, ύστερα από πρόσκληση των πλειονοψηφησάντων σε σταυρούς προτίμησης κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας, συναδέλφων μας Δραμουντάνη Ιωάννη και Ζαχαρία Φαρσάρη αντίστοιχα, με θέμα την σύσταση σε Σώμα, των δύο οργάνων του Συλλόγου μας.

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου όπως αυτό συγκροτήθηκε σε Σώμα απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος:                                           Δραμουντάνης Ιωάννης,         ψήφοι εννέα (9)

Αντιπρόεδρος Α:                                 Πηρουνάκη Ευλαβία              ψήφοι εννέα (9)

Αντιπρόεδρος Β:                                 Μωραϊτάκης Εμμανουήλ,      ψήφοι εννέα (9)

Γεν. Γραμματέας:                                Δραμουντάνης Ευάγγελος,     ψήφοι εννέα (9)

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας :                  Κληρονόμος Γεώργιος,          ψήφοι εννέα (9)

Γραμματέας Οικονομικού:                  Μελαδάκης Αθανάσιος           ψήφοι εννέα (9)

Μέλος:                                                            Βοργιάς Στυλιανός                   ψήφοι εννέα (9)

Μέλος:                                                            Ντελάκης Εμμανουήλ             ψήφοι εννέα (9)

Mέλος:                                                Τζώρτζογλου Παύλος             ψήφοι εννέα (9)

Αναπλ. Μέλος:                                    Κτενιαδάκης Μιλτιάδης

Αναπλ. Μέλος:                                    Τζωρτζακάκης Αντώνιος

Αναπλ. Μέλος:                                    Τζωρτζάκης Μιχαήλ

Αναπλ. Μέλος:                                    Σταυρουλάκης Στυλιανός

 Η νέα Ε.Ε. του Συλλόγου μας όπως αυτή συγκροτήθηκε σε Σώμα απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος:                                           Φαρσάρης Ζαχαρίας                ψήφοι τρεις (3)

Μέλος:                                                            Χαιρέτης Νικόλαος

Μέλος:                                                            Ξημεράκης Ιωάννης

Αναπλ. Μέλος:                                    Ραξή Ειρήνη

Το νέο Δ.Σ. καθώς και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στα δευτεροβάθμια όργανα, ευχαριστούμε θερμά :

► Την Εφορευτική μας Επιτροπή για την άψογη εκλογική διαδικασία και κυρίως όλους εσάς που με τη συμμετοχή σας η οποία έφτασε το 92,5% (από το σύνολο 472 εγγεγραμμένων μελών ψήφισαν 436), μας δίνετε το κουράγιο να συνεχίσουμε το έργο μας, σε μία δύσκολη εποχή για τους εργαζόμενους, με σημαντικές εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο και στην Τράπεζα μας ειδικότερα..

Τέλος σύμφωνα με τις ισχύουσες κλαδικές συμβάσεις και με βάση τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του Σωματείου μας,  σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία του Συλλόγου μας θα παραμένουν ανοικτά καθημερινά από τις 7:45 έως τις 15:15, όλοι οι εκλεγμένοι θα είναι στην διάθεσή σας για οτιδήποτε προκύπτει καθημερινά  και το τηλέφωνο  2810- 332010 θα είναι πάντα ενεργό.

Ευελπιστούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας

 

Για τον Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                        Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.

 Δραμουντάνης Ζ. Ιωάννης                                                                    Ζαχαρίας Φαρσάρης

Please follow and like us:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Κλείσιμο