ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι  ο Σύλλογος μας έχει επανειλημμένως επισημάνει  την άμεση ανάγκη νέων προσλήψεων εργαζομένων ‘’πρώτης γραμμής’’ και όχι μόνο ‘’στελεχών’’, που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του συνόλου των εργασιών της Τράπεζας αλλά και την ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών που πρεσβεύει,  προσλήψεις που αφορούν και  τις διοικητικές υπηρεσίες – διευθύνσεις, αλλά ιδιαίτερα το δίκτυο των καταστημάτων μας.

Η επιλογή των στελεχών και η αξιολόγηση τους αποτελεί ναι μεν διευθυντικό δικαίωμα της Τράπεζας, ωστόσο είναι και δικαίωμα των εργαζομένων στο να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και διαφανείς εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες θα στηρίζονται στην αξιοκρατία, σε ανθρώπους που έχουν στηρίξει τόσα χρόνια και εξακολουθούν να στηρίζουν την Τράπεζά μας.

Η Τράπεζα, στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής της ευθύνης απέναντι πρωτίστως στους ανθρώπους της Κρήτης που τόσα χρόνια την στηρίζουν, θα πρέπει να δρομολογεί έτσι την διαδικασία προσλήψεων προσωπικού πρώτης γραμμής έτσι ώστε αυτές να στοχεύουν στην Τοπική Αγορά Εργασίας η οποία επί  πολλά χρόνια έχει βαλτώσει και αναζητά νέες διεξόδους.

Όσο αφορά το θέμα της δέσμευσης από την πλευρά της Τράπεζας ότι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019 (ΕΣΣΕ 2019-2021) θα καλύψει τις κενές θέσεις υπεύθυνων στο δίκτυο καταστημάτων , υπογεγραμμένη δέσμευση που δεν έχει ακόμα τηρηθεί, να επισημάνουμε και να καλέσουμε την Διοίκηση για την άμεση τήρηση της συμφωνίας, διότι τα περιθώρια αναμονής έχουν εξαντληθεί.

Επισημαίνουμε ακόμα ότι η Διοίκηση οφείλει να ξεκινήσει μια ουσιαστική, εφ΄όλης της <<νέας>> ύλης εκπαίδευση του προσωπικού, εντός του νόμιμου ωραρίου του,  και να το στηρίξει με ξεκάθαρες λύσεις και απαντήσεις στις όποιες εργασιακές και υπηρεσιακές δυσκολίες προκύπτουν, αλλά και να το ενισχύσει, ώστε να υπάρξουν έμπειρα εξειδικευμένα στελέχη υψηλού επιπέδου από την Τράπεζά μας, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε όλοι μαζί να επιτύχουμε τον στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την υγιή ανάπτυξη, εξέλιξη και εδραίωση  της Τράπεζας μας, αλλά και την διασφάλιση του συνόλου των θέσεων εργασίας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι εκκρεμεί συνάντηση με την Διοίκηση και τους εκπροσώπους του Συλλόγου μας, ώστε τέτοιου είδους λειτουργικά θέματα όπως και πολλά άλλα ζητήματα που έχουν προκύψει να επισημανθούν και να επιλυθούν με όσο τον δυνατόν ουσιαστικό διάλογο και άμεσες λύσεις.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

 Για τον Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Γιάννης Ζ. Δραμουντάνης                                                                         Βαγγέλης Η. Δραμουντάνης

Please follow and like us:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Κλείσιμο