ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 8 ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος μας δέχεται έντονα παράπονα και προβληματισμούς που προκύπτουν από την παραβίαση του ωραρίου εργασίας κυρίως στις Διοικητικές υπηρεσίες. Έχουν επισημανθεί  καθημερινά φαινόμενα  παραμονής των συναδέλφων πολύ μετά την λήξη του ωραρίου στις θέσεις τους, για πολλούς λόγους, οι οποίοι κατά την άποψη μας πρέπει άμεσα να εκλείψουν. Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι το ωράριο είναι διαχρονικά θεσμοθετημένο και πρέπει η υπερωριακή απασχόληση όπου και όταν αυτή πραγματοποιείται να αποζημιώνεται και όταν προκύπτει ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης, να γίνεται κατόπιν συνεννόησης προηγουμένως με το Σωματείο και την Επιθεώρηση Εργασίας.

Από την πλευρά μας οφείλουμε να ενημερώσουμε την Διοίκηση σύμφωνα με το νόμιμο δικαίωμα μας ότι η ανοχή που έχουμε  δείξει με την παραβίαση του ωραρίου εργασίας, έχει ήδη εξαντληθεί.

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί στην τελευταία μας συνάντηση στην ΟΤΟΕ πραγματοποιήθηκε συζήτηση και τέθηκαν επί τάπητος λύσεις στο θέμα που αφορά την τήρηση και την εφαρμογή του ωραρίου εργασίας και συναλλαγών με σκοπό την αποφυγή φαινομένων εντατικοποίησης των εργασιών και απλήρωτης υπερεργασίας / υπερωρίας, με πλήρη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Σας ενημερώνουμε ξανά και για τελευταία φορά και παρακαλούμε όλους τους λειτουργούς της Τράπεζας για αυτό, ότι εάν αυτή η κατάσταση συνεχισθεί, θα γίνει προσφυγή στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, με αίτημα από το ΣΕΠΑΣΥΤ να πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι και να επιβληθούν κυρώσεις στην τράπεζα, αλλά και στους παραβιάζοντες το νόμιμο ωράριο, όπως ήδη έχει γίνει και σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.

Τέλος κρίνεται επιτακτική ανάγκη η Τράπεζα να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της οργανωτικής δομής σε όλες τις Διοικητικές Υπηρεσίες (όπου δεν έχει ήδη ολοκληρωθεί), ώστε ο κάθε συνάδελφος που έχει αναλάβει την όποια ευθύνη, να έχει και τον αντίστοιχο ρόλο αλλά και την αντίστοιχη αμοιβή.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

Για τον Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.

          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Γιάννης Ζ. Δραμουντάνης                                                                         Βαγγέλης Η. Δραμουντάνης

Please follow and like us:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Κλείσιμο