Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ. ΣΚΕΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ. 2017

Από το σύνολο 410 εγγεγραμμένων μελών, ψήφισαν 382, βρέθηκαν έγκυρα 377, άκυρα 0 και λευκά 1.
Οι υποψήφιοι έλαβαν συνολικά τους παρακάτω σταυρούς προτίμησης:

Διοικητικό Συμβούλιο

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
334
2
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
278
3
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
267
4
ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΕΥΛΑΒΙΑ
261
5
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
225
6
ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
203
7
ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
187
8
ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
145
9
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
140

Αναπληρωματικοί

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
10
ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
133
11
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
131

Ελεγκτική Επιτροπή

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1
ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
241
2
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
196
3
ΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΗ
178

Α΄ Αναπληρωματικός

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
4
ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
159

Εκπρόσωποι Ε.Κ.Η

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
316
2
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
311
3
ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΕΥΛΑΒΙΑ
260
4
ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
226
5
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
178
6
ΚΟΓΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
176
7
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
163
8
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
138

Αναπληρωματικοί

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
9
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
134
10
ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
130
11
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
129

Εκπρόσωποι Ο.Τ.Ο.Ε.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
330
2
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
299
3
ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΕΥΛΑΒΙΑ
264
4
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
245
5
ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
215

Α΄ Αναπληρωματικός

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
6
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
188

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΟΥ Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.

Στο Ηράκλειο Κρήτης την 23η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, στην έδρα του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.) στην Λ. Ικάρου 40, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή αυτού, ύστερα από πρόσκληση των πλειονοψηφησάντων σε σταυρούς προτίμησης κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας, συναδέλφων μας Δραμουντάνη Ιωάννη και Ζαχαρία Φαρσάρη αντίστοιχα, με θέμα την σύσταση σε Σώμα, των δύο οργάνων του Συλλόγου μας.

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου όπως αυτό συγκροτήθηκε σε Σώμα απαρτίζεται από τους:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α
ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΕΥΛΑΒΙΑ
9
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β
ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9
ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9
ΜΕΛΟΣ
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
9
ΜΕΛΟΣ
ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
9
ΜΕΛΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
9
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9

Η νέα Ε.Ε. του Συλλόγου μας όπως αυτή συγκροτήθηκε σε Σώμα απαρτίζεται από τους:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
3
ΜΕΛΟΣ
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Κλείσιμο